Mít vlastního finančního poradce?

2. Chcete, aby někdo posoudil Vaše finanční produkty a navrhl Vám rozumné úpravy. Stačí Vám to jednorázově nebo jednou za „uherský rok“.

Potřebujete tedy finanční plán, jehož součástí jsou analýza a doporučení změn současných nebo pořízení nových produktů.

Provizní finanční poradce Vám nabídne finanční plán zdarma, ale za předpokladu, že si u něj pořídíte doporučované produkty a předáte mu kontakty na své příbuzné a známé.

Opět pozor na to, že se Vám může snažit „vpašovat“ do finančního plánu i další produkty, které nejsou až tolik potřeba. Pokud budete cítit pochybnosti, nekompromisně si vyžádejte čas na rozmyšlenou! Klidně si nechte vypracovat finanční plán u poradce od konkurenční firmy a oba plány v klidu porovnejte a teprve pak se rozhodněte.

Příklad

Finanční plán můžeme přirovnat k projektu domu. Dobře vypracovaný projekt ušetří nemálo peněz i zklamání, dům vyhovuje potřebám jejich majitelů. Není velký, ani malý, prostě akorát.

Finanční plán pomůže odhalit, co skutečně potřebujete a k tomu vybere i optimální produkty. Zabývá se nejen současným stavem, ale myslí i do budoucna, např. nastaví přiměřené životní pojištění, vybere vhodnou variantu financování bydlení, doporučí vhodné spořicí a investiční produkty.