Podílové fondy

Co je potřeba vědět o podílových fondech?

 • Investor se stává podílníkem fondu. Za svoje peníze obdrží podílové listy, které vyjadřují jeho podíl na majetku fondu. Podílník tedy nedrží přímo jednotlivé cenné papíry nakoupené fondem.
 • Podílníci fondu jsou jeho spolumajiteli, investiční společnost fond nevlastní, ale pouze spravuje.
 • Cena jednoho podílového listu se mění podle toho, jak se mění cena cenných papírů ve fondu.
 • Cena podílového listu je zveřejňována většinou každý pracovní den.
 • Důležité informace o fondu jsou shrnuty v dokumentu Sdělení klíčových informací pro investory, je to výtah toho nejdůležitějšího ze statutu fondu.
 • Za investování do fondu se platí vstupní poplatek.
 • Investiční společnost si účtuje poplatek za správu fondu.

Jaké jsou typy podílových fondů?

Na trhu se můžete setkat s nepřeberným počtem podílových fondů, prý jich je dokonce víc než vydavatelů cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.).

Fondy se běžně dělí na mnoho kategorií z hlediska investiční strategie a nakupovaných typů cenných papírů. Uveďme alespoň ty základní:

 1. Fondy peněžního trhu – nakupují nástroje peněžního trhu.
 2. Dluhopisové fondy – nakupují dluhopisy, mohou se specializovat na určité typy dluhopisů.
 3. Akciové fondy – mohou se zaměřovat na akcie podniků z určitých regionů nebo ekonomických sektorů.
 4. Smíšené fondy – nakupují různé typy cenných papírů, jejich strategie se může lišit i tím, v jakém poměru udržují objemy v nástrojích peněžního trhu, dluhopisech, akciích a případně jiných investicích.
 5. Indexové fondy – snaží se kopírovat vybraný index (akciový, dluhopisový). Jejich správa je levnější, protože správce, resp. portfoliomanažer fondu, pouze sleduje, jak se mění složení indexu a tomu přizpůsobuje složení portfolia fondu.
 6. Zajištěné fondy – za splnění určitých podmínek zajišťují, že podílník k určitému datu dostane zpět minimálně investované peníze, a to i v případě, že ceny cenných papírů budou klesat. U těchto typů fondů je potřeba vždy pečlivě prostudovat podmínky zajištění.

Zajímavost

Smyslem vzniku podílových fondů bylo umožnit lidem s nevelkými úsporami investovat za obdobně výhodných podmínek, jaké měli lidé majetní. Fond, do kterého vložilo své peníze větší množství drobných investorů, měl dostatečnou ekonomickou sílu, aby získal výhodné podmínky, mohl si dovolit efektivně rozkládat investované peníze mezi více investic, dostal se k investičním příležitostem, které vyžadovaly větší minimální investici.

První fondy vznikly ve druhé polovině 19. století, ale jejich masový rozvoj nastal až v 50. a 60. letech století dvacátého, především v USA.

Rozvoj tohoto finančního odvětví jde ruku v ruce s rozvojem legislativy, která zavádí přísná pravidla pro fungování a správu fondů.