Penzijní připojištění

Obecná charakteristika

Penzijní připojištění je do určité míry předchůdcem penzijního spoření. Bylo možné jej sjednat do konce roku 2012. Od ledna 2013 lze sjednat pouze penzijní spoření.

Oba systémy dnes žijí vedle sebe, ale nově lze sjednat pouze penzijní spoření. Klient penzijního připojištění může přestoupit do novějšího systému penzijního spoření, ale opačný přestup možný není.

Peníze v penzijním připojištění jsou vkládány do tzv. transformovaných fondů (původní název „penzijní fondy“), stát poskytuje stejnou podporu.

Na první pohled jsou oba systémy stejné, ale rozdíly tu přece jen jsou.

Doplňkové penzijní spoření vs. penzijní připojištění

Co mají společného? Především státní podporu. Stejné je daňové zvýhodnění, státní podpora i možnost příspěvků zaměstnavatele. Peníze účastníků jsou investovány na finančních trzích. Peníze lze v obou systémech vybrat po dovršení 60 let.

Čím se hlavně odlišují?

Penzijní připojištění Penzijní spoření
100% garance nezáporného zhodnocení. Transformovaný fond nesmí v žádném roce vykázat ztrátu. Tím jsou výrazně omezeny investiční možnosti, zvláště v dnešní době (2017) extrémně nízkých, dokonce i záporných, úrokových sazeb. Účastnický fond se může dostat do ztráty, ale má mnohem širší investiční možnosti a díky tomu i mnohem vyšší potenciál výnosu.
Výsluhová penze – po 15 letech lze vybrat až 50% naspořených peněz. Nemá výsluhovou penzi.

K zamyšlení

Fondy „starého“ penzijního připojištění jsou z investičního hlediska nesmyslné, a to hned z několika důvodů:

  • Měly snížit závislost budoucích důchodců na státu, resp. státním důchodu. Díky požadavku na nezáporné zhodnocení musí tyto fondy investovat drtivou většinu peněz účastníků do státních dluhopisů, čímž se ta nezávislost na státu jaksi vytrácí.
  • Jakýkoli penzijní produkt má být ze své podstaty dlouhodobý, ale opět kvůli požadavku na nezáporné zhodnocení nemůže transformovaný fond významně investovat do produktů, které se pro dlouhodobé investování hodí nejvíc, tedy do akcií.
  • Neumožňují žádnou volbu – do stejného fondu investuje člověk těsně před důchodem i mladík, kterému do důchodu zbývá ještě několik desetiletí.